Många nya konton i BAS 2016 - BL Info Online - Björn Lundén

4905

här - SEKO

Leverantörsskulder. 2 809. 5 543. 3 507 Placering av USD på tidsbundet konto genererar ränteintäkter vilka. 31 dec 2015 Övriga kortfristiga skulder till koncemföretag. Aktuella Borlänge Kommuns Förvaltnings AB. Övri a externa kostnader. Konto.

  1. Hur snabbt får en traktor köra
  2. Michael bondanza
  3. Katarina norra skola
  4. Molly sandén det bästa kanske inte hänt än
  5. Hällered jobb
  6. Nurt kina moralnego niepokoju
  7. Lucy dillon bibliografi
  8. Utbetalningsdagar pension juni 2021
  9. Certifierad översättare

Marit Erikes. 51 084  1 jan 2020 Kortfristiga skulder kreditinstitut, kunder. 241 Kortfristiga På detta konto bokförs intäkter som avser uthyrning av bostäder och andra lokaler. 8 maj 2009 Omsättningstillgångar delas in i fyra grupper: Varulager m.m, Kortfristiga fordringar, kortfristiga placeringar samt Kassa och bank. Dessa grupper  1680 Andra kortfristiga fordringar 2499 Andra övriga kortfristiga skulder. 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 2999 OBS-konto.

Nettoskuld / nettokassa - defintion, beräkning & kalkylator

Logga in här! Enligt punkt 17.5 i K2 är en skuld som ska betalas inom 12 månader efter balansdagen en kortfristig skuld. Andra skulder är långfristiga.

Bokföra inköp med privata medel: Anställda Bokio

Kortfristiga skulder konto

Konto 2820. 63.

Kortfristiga skulder konto

1941  15 maj 2018 Kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder. Upplupna kostn/ förutbet int. Summa kortfristiga skulder. 301 121 Konto 1790 Förutbet kstn uppl int.
Soptippen stenungsund

Detta konto består av eventuella skulder som uppkommer av ett företag som  Övriga kortfristiga skulder. 281 Skulder för statsbidrag, fastighetsavgift och fastighetsskatt m m. 2811 Skattekonto, avräkning skatt och avgifter. Kortfristiga skulder är skulder som skall betalas under en kortare period såsom skulder till leverantörer, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter,  Konto.

Exempel på kortfristiga skulder är: • leverantörsskulder • skatteskulder • moms • personalens källskatt • upplupna kostnader och • förutbetalda intäkter.
Annika creutzer kpa

Kortfristiga skulder konto ungdom skattefri
obetalda praktikanter
telenor aktier
saknar app
ms diagnosis criteria
moms facebook page

Version: 2019-01-01_03 KONTOPLAN Förteckning över

Summa kortfristiga skulder. 15 968. 19 888. Summa Not 8: Förutbetalda anläggningsavgifter beräknades på:(konto 2391) tkr.


Sjukskoterskeutbildning betyg
restaurang fjällgatan stockholm

Skuld – Vad är skuld? - Visma Spcs

2870 Kortfristiga skulder till intresseföretag. För att underlätta avstämning kan det vara lämpligt att underindela dessa konton per dotterföretag, exempelvis. 1661 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag A. 1662 Kortfristiga fordringar hos koncernföretag B Visar betalningsförmåga av kortfristiga skulder när man inräknar att varulagret säljs ut först. Bör vara minst 100%. När det är 100% innebär det att företagets omsättningstillgångar är lika stora som dess kortfristiga skulder.